Cookie beleid v.v. Geel Wit

De website van v.v. Geel Wit is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdplan

INHOUD                                                                                            

VOORWOORD                                                                                  

INHOUD                                                                                       

INLEIDING                                                                                     

WIE IS WIE                                                                                    

DOELSTELLING EN VISIE                                                           

TAKEN VAN HET JEUGDBESTUUR                                                

TRAINERS EN LEIDERS                                                                

RICHTLIJNEN VOOR JEUGDSPELERS                                            

WAT VERWACHTEN WIJ VAN OUDERS/VERZORGERS                

IJZEREN RINUS  EN TRAININGEN                                                                                  

INDELING JEUGDTEAMS                                                          

DOORSTROMING JUNIOREN NAAR SENIOREN                        

INFORMATIE        

SPELREGELBEWIJS                                                                  

MEIDEN EN JONGENS                                                              

PUPIL VAN DE WEEK                                                              

TOT SLOT                                                                                 

 

VOORWOORD

Een oud cliché luidt: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

Juist een kleine actieve voetbalvereniging als Geel-Wit moet deze wijze woorden ter harte nemen. Enerzijds omdat het steeds belangrijker wordt onze kinderen gezonde  alternatieven te bieden voor de computer en de t.v., anderzijds omdat onze vereniging –op een prachtig Waddeneiland-  in de seniorenteams altijd afhankelijk blijft van zijn zelf opgeleide spelers. Bovendien willen wij een vereniging zijn waar alle spelers zich thuis voelen, waar iedereen de mogelijkheid krijgt zich op zijn of haar niveau te kunnen ontwikkelen en waarbij plezier en sportiviteit de  boventoon voeren. Om aan ons jeugdbeleid een nog betere sturing te kunnen geven, hebben wij ons oude Jeugdbeleidsplan (Jbp) onder een vergrootglas gelegd en herschreven. Het bestuur van Geel-Wit hoopt dat het vernieuwde Jbp de komende jaren als leidraad gaat gelden, voor trainers, coaches, spelers en hun ouders/verzorgers, bestuurders en vrijwilligers. Kortom voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is.

INLEIDING

Voor jullie ligt het Jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Geel-Wit. Het is een document waarin ambities, beleidsmatige en voetbaltechnische aspecten van onze jeugdafdeling zijn beschreven.

Het is van belang dat een ieder, betrokken bij het jeugdvoetbal, op de hoogte is van het beleid. Daarnaast is het ook belangrijk dat men weet wat van hem of haar verwacht mag of kan worden.

Naast deze aspecten is het van belang dat ook nieuwe mensen binnen de jeugdafdeling weten wat het beleid is en niet zomaar in het diepe worden gegooid.

Uitgangspunt van het Jbp is de praktische werkbaarheid. Er is niet gestreefd naar een zo uitgebreid en zo volledig mogelijk boekwerk. Er zal daarom regelmatig geëvalueerd moeten worden om te kijken of er verbeteringen c.q. aanpassingen gedaan moeten worden.

Opbouwende opmerkingen zijn dan ook te allen tijde van harte welkom.

Een Jeugdbeleidsplan is nooit af.

Daarom willen we een ieder oproepen samen met ons invulling te geven aan het Jbp en onze jeugd een mooie en sportieve toekomst te geven bij

Geel-Wit.

WantAlleen met elkaar krijgen we het voor elkaar.

 

WIE IS WIE

Het jeugdbestuur  bestaat uit:

Patrick Metz                    voorzitter                               

Niels van der Geest         jeugd-coördinator en wedstrijdsecretariaat                  

Tim Hoomoedt                lid                                          

Maurice Kiewied             lid                                         
Peter Oud                        lid                                          

Peter Beverwijk               lid

 

Voor dringende wedstrijdzaken kan er contact worden opgenomen met Niels van der Geest via 06-12819579. Contact over niet dringende verzoeken kunnen worden ingediend via het contact voor formulier op onze website.

 

 

DOELSTELLING EN VISIE

Doelstelling:        

Het verbeteren van ons actieve jeugdbeleid door zo veel mogelijk voetbalplezier te bieden voor iedere jeugdspeler/speelster en deze ontwikkelingskansen te bieden om zijn eigen “voetbaltop” te halen en om uiteindelijk een kweekvijver te zijn voor het seniorenvoetbal zowel recreatief als prestatief.

Visie:

Geel-Wit is een club waar iedere speler of speelster zich thuis voelt en waar prestatie en plezier hand in hand gaan.

De jeugdafdeling geeft ieder kind de kans zich te ontwikkelen op zijn of haar niveau.

Dit Jeugdbeleidsplan is een middel om blijvend te werken aan de visie van Geel-Wit.

 

TAKEN VAN HET JEUGDBESTUUR

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het totale jeugdbeleid binnen Geel-Wit en ziet er op toe dat alles wat er binnen de jeugdafdeling gebeurt valt binnen het Jeugdbeleidsplan.

Het jeugdbestuur:

-vergadert ongeveer  8x per jaar

-geeft leiding aan de gehele jeugdafdeling

-is het eerste aanspreekpunt voor ouder/verzorgers, trainers en vrijwilligers

-zorgt ieder jaar voor voldoende leiders/trainers

-maakt een jaarplanning

-organiseert leiders- en trainersvergaderingen

-onderhoudt goede contacten met de KNVB

-zorgt voor voldoende vrijwilligers voor alle activiteiten

-organiseert gedurende het seizoen een aantal nevenactiviteiten (o.a. kerstzaaltoernooi, familiedag)

-zorgt voor voldoende trainingsfaciliteiten

-zorgt voor aanvang van het nieuwe seizoen dat de teams voorzien zijn  van: ballen, teamtas met waterzak, spons, bidons en verbanddoos en een  standaardvergoeding t.b.v. de gemaakte kosten

-coördineert het trainen in Leeuwarden

-is op zaterdag op tijd aanwezig op het Geel-Wit-complex

-hijst op zaterdag de clubvlag

-probeert alle voorkomende problemen in goede banen te leiden

-voorziet vanaf het moment van aanmelding van een nieuwe speler de  ouders/verzorgers van informatie

 

TRAINERS EN LEIDERS

Bij alle leeftijdscategorieën wordt gestreefd naar trainers met een voetbaltechnische achtergrond.

De trainers hebben de volgende verantwoordelijkheden:

-het uitvoeren van de technische lijn (zie Ijzeren Rinus)

-het zoveel mogelijk bezoeken van uitgeschreven bijeenkomsten c.q.  vergaderingen

-zorg dragen voor materialen en het netjes achterlaten van de kleedkamers

-aanspreekpunt voor ouders/verzorgers van spelers

-zorgen voor een respectvolle behandeling van arbitrage en tegenstanders

-het ontvangen van de bezoekende verenigingen

-zorgen voor hesjes bij wisselspelers (elftallen)

-er voor zorgen dat alle spelers de garantie hebben van voldoende speelminuten

-zorgen dat de wisselbeurten zoveel mogelijk over spelers worden verdeeld

 In ieder geval mag het niet voorkomen dat een speler structureel wissel staat (uitgezonderd spelers die te laat komen, weinig inzet tonen of niet afzeggen)

-contact opnemen bij de haal- en brengregeling met de tegenstanders

-helpen bij het maken van de elftalfoto

-Invullen van de wedstrijdzaken app

 

RICHTLIJNEN VOOR JEUGDSPELERS

-Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent voor een wedstrijd of training;  bij uitwedstrijden een kwartier voor het vertrek van de boot.

-Voor aanvang van een training meehelpen  -als het nodig is- bij het klaar  zetten van materialen en na de training helpen bij het opruimen.

-Kom altijd trainen en spelen. Als je niet kunt meld dit dan op tijd bij je trainer.

-Luister naar je trainer en respecteer gemaakte afspraken en regels.

-Respecteer regels en beslissingen van de scheidsrechter.

-Heb respect voor je tegenstander.

-Geef na afloop van de wedstrijd je tegenstander en de scheidsrechter een hand.

-Laat de kleedkamer netjes achter.

-Behaald voor het begin van het seizoen zijn  of haar in het jaar dat de speler 17 wordt (zie spelregelbewijs)

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN OUDERS/VERZORGERS

Een vereniging kan alleen bestaan als een enthousiaste groep mensen wil samenwerken en hun betrokkenheid toont.

Die betrokkenheid verwachten wij ook van alle ouders/verzorgers bij het vervullen van een vrijwilligerstaak bij Geel-Wit.

Bijvoorbeeld: kantinedienst bij jeugdwedstrijden, halen en brengen tegenstanders van en naar de boot, mee als begeleiding met uitwedstrijden en allerlei zaken in en om het sportcomplex waarbij we hulp van vrijwilligers nodig hebben.

Alleen dan kan een vereniging als Geel-Wit bestaan.

Als iets niet duidelijk is omtrent afspraken en regels of als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de trainer van het team van je zoon of dochter. Wacht hier niet mee maar kom z.s.m. zodat evt. problemen in een vroeg stadium opgelost kunnen worden of vragen beantwoord.

Daarnaast zijn ook de leden van het jeugdbestuur aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen voor ouders/verzorgers.

Verder:

-Zorgt dat je kind tijdig aanwezig is bij de activiteiten van de vereniging.

-Zorgt voor juiste kleding.

-Zorgt voor de juiste contactgegevens

-Toon belangstelling.

-Wees positief aanwezig.

Direct voor, tijdens en na een training en of wedstrijd staan de spelers onder de directe zorg van de leiders. Bij uitwedstrijden zelfs gedurende de hele reis. Echter voor het vervoer van en naar het sportcomplex of de steiger op Ameland zijn uiteraard de ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk

 

IJZEREN RINUS EN TRAININGEN

Ijzeren Rinus is een online tool voor jeugdtrainers van de KNVB. Op deze website kan veel informatie gevonden worden door jeugdtrainers over trainingen van bepaalde leeftijdsgroepen. Ijzeren Rinus is te benaderen via Rinus.knvb.nl. Door Ijzeren Rinus kunnen trainers en spelers werken in een jaarplanning en samen aan concrete doelstellingen werken. Alles komt aan bod: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. Trainers hebben op deze manier een zorg minder. Trainer hoeven enkel een training of oefeningen te kiezen. Binnen de vereniging zijn visie, leerlijn en planning centraal geborgd. Daardoor is er continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen.

 

De voetbalmethode is volledig digitaal. Daardoor kunnen trainers op het veld de oefeningen ondersteunen met filmpjes en animaties. De jeugdtrainer kan zowel losse oefeningen als complete trainingen terug vinden. Daarnaast kan trainer ook andere trainers benaderen voor trainingsmateriaal.

 

INDELING  JEUGDTEAMS

Bij  Geel Wit wordt de indeling van de jeugd verzorgd door het jeugdbestuur waar nodig in samenspraak met de jeugdtrainers. In principe vindt de indeling plaats op basis van leeftijd. Mocht het nodig zijn dan wordt er gewerkt met dispensatie.

 

“DOORSTROMING” JUNIOREN NAAR SENIOREN

Wanneer blijkt dat een JO 19 of JO17 speler in aanmerking komt voor een eerste of tweede elftal dan is er de mogelijkheid de betreffende speler af en toe mee te laten trainen met de eerste of tweede selectie. Bovendien kan de betreffende speler gevraagd worden voor de wedstrijd op zondag. De informatie voor de betreffende speler wordt te allen tijde verstrekt door de begeleiding van de JO 19 of JO 17. Spelers van de JO 19 en JO 17 worden dus niet rechtstreeks door seniorenleiders/trainers benaderd. Door omstandigheden kan het zijn dat er bij de senioren te weinig spelers voorhanden zijn voor de zondag. Er kan dan een beroep op de JO19 en JO17-spelers gedaan worden. Een oproep voor een jeugdspeler zal in overleg met de leiding van de senioren en de leider van de JO19 of JO17 gaan.

 

INFORMATIE

De website van Geel-Wit, www.geelwit.nl , is het informatiekanaal van onze vereniging. Alles betreffende historie, programma, standen en indelingen, foto’s, verslagen etc. staat op deze zeer complete site, welke bovendien actueel is.
De app van voetbal.nl en de clubapp zijn een ook aan te raden app qua programma/uitslagen etc. Daarnaast zijn er regelmatig update te vinden via onze social media accounts.

Ook staan er in ons clubblad ’t Intikkertje -dat een aantal keren per jaar verschijnt-  regelmatig verhalen, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie.

 

 

SPELREGELBEWIJS

Vanaf seizoen 2014/2015 heeft de KNVB het spelregelbewijs geïntroduceerd. Het spelregelsbewijs is een verplicht onderdeel. Spelers die in het seizoen 17 jaar worden ontvangen via de club uitnodiging om het spelregelbewijs te behalen. De uitnodiging wordt via e-mail verstuurd. Wordt het spelregelbewijs niet voor het nieuwe seizoen behaald, dan kan de speler worden geschorst door de KNVB. Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Lukt het niet tijdig of zijn er problemen met het behalen van het spelregelbewijs? Dan neemt de speler tijdig contact op met de club. De club zal in deze situatie meedenken aan een oplossing.

 

MEIDEN EN JONGENS

Bij onze vereniging kunnen jongens en meisjes samen of apart voetballen. Indien in een leeftijdscategorie voldoende meisjes zijn om een team samen te stellen wordt dat gedaan. Als dat niet het geval is kunnen meisjes in een jongensteam ingedeeld worden. De aparte meidenteams spelen bij voorkeur en, indien mogelijk, in een meidencompetitie.

 

PUPIL VAN DE WEEK

Bij elke thuiswedstrijd tijdens de competitie van het eerste elftal wordt één van de pupillen van Geel-Wit benoemd tot “Pupil van de week”.

Deze speler mag op de dag van de wedstrijd een gedeelte van de voorbereiding mee maken. Dit houdt in dat de speler drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig dient te zijn.  De pupil hoeft alleen maar zijn eigen voetbalschoenen mee te nemen; de club zorgt voor een passend tenue. Hierna mag hij/zij meedoen met de warming-up.

Voor de wedstrijd begint mag hij/zij de aftrap nemen en proberen te scoren bij de keeper van de tegenpartij. Hierna mag de pupil  de wedstrijd bekijken vanuit de  dug-out, naast de trainer en wisselspelers en krijgt bovendien een bal met de handtekeningen van de spelers. Tijdens de rust en na de wedstrijd mag de pupil, met de aanwezige familie,  mee de bestuurskamer in en wordt daarvoorzien van lekkere hapjes.

Daarna weer omkleden en de spannende dag is voorbij.

 

TOT SLOT

Het jeugdbeleidsplan is gemaakt om een goede basis te leggen voor de organisatie en begeleiding van de jeugd van Geel-Wit met als doel de kwaliteit te verbeteren en met plezier te voetballen. Het Jbp geeft richting aan, en inzicht in, waar we met onze voetballende jeugd naar toe willen, en waar we voor staan.

Beleid en plannen maken we samen, en met elkaar geven we onze vereniging vorm. Het doel van het Jbp is niet dat we hier mee alles oplossen maar wel dat we samen handelen in de geest van het plan.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!